Politician tweets
@yamminejihad قرأت ستريدا والتعليقات..
simonabiramia -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Ahmad El Hariri
AhmadElHariri -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Tweet from Ibrahim Kanaan
IbrahimKanaan -
Tweet from Samy Gemayel
samygemayel -
Tweet from SAMIR GEAGEA
DRSAMIRGEAGEA -
Tweet from Samy Gemayel
samygemayel -
Tweet from Samy Gemayel
samygemayel -
Tweet from Simon Abi Ramia
simonabiramia -